سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران > چاپ

چاپخانه سایت

با بیش از ۱۸ سال سابقه کار با کادر مجرب و سیستم چاپ تمام رنگی

باتـجهیزات مــدرن آمـاده هـمـکاری در زمینه چاپ و بـسـته بندی در تـمـام سـطوح بخصـوص تـولـیــد,

 طـراحـی وچـاپ بروشـــور, ســررســـید اخــتـصــاصـی,تـقـویــم, کــاتـالـوگ,  اوراق اداری,سـت اداری

,انــواع ســاک دسـتی انـواع اســتندهای X نمــایشگاهــی ۱- رول آپ ۲- تـنـدیـس ۳- اســـتـیـکرهای

تـبـلـیـغـاتی در ابـعــاد مـخـتــلـف و سـفـارشـی ۴- پـاپ آپ, بـنـر ,  غرفـه آرایـی,انـواع هدایای تبلیغاتی

,دوخـت و چــاپ لباس فرم و انواع جــعبه درزمـینه های صـنایـع دارویی و غـذایی و صـنعتی می باشد.

این گـروه با مـحاسبه قیـمت بـطور دقـیق جهــت رفع هـزینـه های اضافی آماده همــکاری با شـرکتهای

 دولتی و غیردولتی می باشد.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات دقیق توسط کارشناسان ما با شماره های زیرتماس حاصل فرمایید.

02634503445

09192004156